Inrad roofing filter

Moje obľúbené rádio dostalo pred časom ďalší dárek do svojich čriev. Roofing filter od firmy Inrad vylepšil parametre rádia z pohľadu merákov. Používam toto rádio hlavne do kontestov a myslím, že aj keď rozdiel v zlepšených parametroch IMD pre bližšie kmitočty je v bežnej prevádzke nebadateľný, v kontestoch typu CQWW, CQWPX alebo ARRL určite ocením vylešené parametre prijímača. Úprava podľa dokumentácie Inrad je jednoduchá, najlepšie miesto pre filter som našiel na RF doske v spodnej časti rádia.

roofing.jpg

Moja stará "marha" dostala zase ďalšie vylepšenie. Je to zo dňa na deň lepšie a lepšie rádio.

73 de Rišo OK8WW / OM2TW